Broušení betonových podlah

broušení betonových podlah

Beton je vysoce odolný a pevný materiál. I tak je ale o betonovou podlahu třeba pečovat. Betonové podlahy často tvoří spodní podkladovou vrstvu, která je překrytá další podlahovou krytinou, například parketami, linoleem, kobercem nebo dlažbou. Pokud slouží betonová podlaha jako pevný podklad, je třeba ji pouze připravit před aplikací svrchní podlahové krytiny a nadále není třeba její stav řešit až do chvíle, kdy se rozhodneme pro výměnu svrchní podlahové vrstvy. Tento postup je obvyklý zejména v bytech, kancelářích, na úřadech a v dalších budovách, kde jsou podlahy místností vylity betonem, ale je třeba je po celé jejich ploše tepelně odizolovat anebo jim dodat zajímavější vzhled.

Výhody betonové podlahy

Betonové podlahy lze ale ponechat i v jejich takřka původním vzhledu. Jejich kvalita, odolnost i pevnost jsou srovnatelné s vlastnostmi minerálních podlah nebo vysoce kvalitních dlaždic. Správně upravená betonová podlaha je jednolitá, zcela rovná a hladká a může se svým vzhledem vyrovnat i mnohem nákladnějším podlahovým krytinám. Výhodou betonových podlah je zejména jejich snadná údržba, rychlé a jednoduché čištění a vysoká odolnost proti opotřebení. Betonové podlahy se využívají zejména ve vysoce zatěžovaných prostorách od průmyslových provozů a výroben nebo obchodních a komerčních center přes školy, nemocnice a jídelny až po vstupní haly a atria kancelářských budov, úřadů, rezidencí i hotelů. V reprezentativních vstupních prostorách se betonová podlaha často ještě zdobí mozaikami nebo pokrývá běhouny či kusovými koberci, které lze v případě potřeby snadno odstranit nebo vyměnit.

Kdy je třeba zbrousit betonovou podlahu

Broušení betonové podlahy se provádí u zcela nově zhotovené betonové podlahy, jejíž povrch je třeba srovnat do roviny, a to buď před její další úpravou nebo položením povrchové krytiny. Broušení je také nutné vždy po odstranění staré podlahové krytiny před položením nové svrchní vrstvy. Stejně tak je třeba betonovou podlahu zbrousit i v případě, kdy se rozhodneme její povrch nezakrývat a ponechat beton jako povrchovou vrstvu podlahy. Pak je třeba plochu betonové podlahy pečlivě a esteticky zbrousit a následně je vhodné povrch podlahy ošetřit. Broušením se z betonové podlahy odstraní všechny nežádoucí vrstvy po předchozích úpravách podlahy i zarputile přilnuté nečistoty, jako jsou zbytky starých nátěrů, nánosy lepidla i pevně držící kusy předchozí podlahové krytiny. Zbroušení podlahy je třeba vždy před aplikací nátěrů a laků nebo uzavíracích nástřiků, které prodlouží životnost betonu, zabrání jeho zvětrávání i průsaku vody a usnadní čištění betonové podlahy.

Proč využít při broušení betonové podlahy naše služby

Broušení betonové podlahy je proces náročný na přesnost. K dosažení dobrých výsledků jsou třeba zkušenosti, zručnost a kvalitní vybavení. Proto je lepší svěřit broušení betonové podlahy profesionálům, kteří jsou vybaveni jak potřebnými znalostmi, tak i potřebnými nástroji a přístroji. Naše firma disponuje jak špičkovou technikou, tak zkušenými zaměstnanci s bohatou praxí ve svém oboru. Vaši betonovou podlahu zbrousíme rychle a v nejvyšší možné kvalitě bez ohledu na to, zda se jedná o podlahu v jedné místnosti nebo rozsáhlou podlahovou plochu v průmyslovém podniku. Zároveň jsme schopni realizovat práci za příznivou a pro zákazníka přijatelnou cenu.

Jak se upravuje povrch betonových podlah

Starý nebo zvětralý povrch betonové podlahy se upravuje broušením nebo frézováním. Tyto postupy se používají i na zarovnání nerovností povrchu podlahy, případně k zdrsňování povrchu nebo k odstraňování nečistot před instalací svrchní podlahové krytiny. Broušením se z betonové podlahy odstraňují nečistoty i zarovnávají nerovnosti do hloubky zhruba 3 mm. Frézování se požívá, pokud je třeba podlahu zbrousit do větší hloubky, tj. k větším úpravám povrchu. Využívá se zejména k odstranění silných nánosů laku, barev nebo lepidla, zarovnání výrazných nerovností a zhotovení drážek. Lze jím docílit i zdrsnění povrchu. Povrch podlahy je po frézování žádoucí ještě přebrousit. Broušení se využívá i k renovaci stávající dlažby nebo kamenných podlah. Volné okraje podlahy je třeba dobrousit úhlovými bruskami.

Naše služby jsou komplexní od čištění po celkovou renovaci betonové podlahy

Jako profesionálové ve svém oboru jsme schopni realizovat jak dílčí, tak i zcela komplexní služby. Kromě samotného broušení jsme pro naše zákazníky schopni realizovat i čištění betonových podlah nebo jejich kompletní renovaci. Přesný rozsah prací vždy stanovujeme podle celkového stavu podlahy a rozsahu nutných úprav. V případě broušení nebo celkové renovace betonové podlahy zajistíme na přání zákazníka i ošetření jejího povrchu. Výhodnou úpravou nezakryté betonové podlahy je její opatření impregnací, případně nátěrem nebo lakem, kterým lze podlaze dodat požadovanou barvu ve vhodném odstínu a zároveň zajistit její perfektní omyvatelnost.

Jakou péči jsme schopni betonové podlaze zajistit?

Našim zákazníkům se snažíme zajistit kvalitní a komplexní péči o jejich podlahy. Zajišťujeme běžné i hloubkové čištění betonových podlah, jejich komplexní údržbu včetně impregnace a leštění povrchu podlahy i zpevňování a zušlechťování povrchu betonu. Zvládneme dokonale odstranit nežádoucí nečistoty včetně zaschlého lepidla, barev nebo cementu. Umíme zvýšit odolnost betonové podlahy proti tekutinám a agresivním chemikáliím i opatřit její povrch protiskluzovou vrstvou.

Tags: