Jak může fungovat podnikání, když nejste nikde vidět?

Sedět takříkajíc na zadku a stěžovat si, že něco nejde, že něco nemůžeme nebo nevíme, jak udělat, to rozhodně není dobrou cestou pro to být spokojený. A ať už se jedná o život soukromý, rodinný nebo náš život pracovní, podnikatelský, nicnedělání také nic nevyřeší. Naproti tomu lidé, kteří chtějí, kteří stále hledají cesty, jak by to či ono mohlo jít, to jsou ti, kteří se nakonec setkají s úspěchem. A internet, to je nástroj, který poskytuje všem rovné příležitosti pro zviditelnění vlastního podnikání, popřípadě poskytne pomoc a širokou nabídku, ať už poptáváme cokoliv. A jaké jsou vaše osobní zážitky?

Setkali jste se někdy s negativními postoji obchodníků a firem, od kterých jste chtěli zjistit jejich nabídku? Nebo naopak, máte samé pozitivní zážitky s jejich jednáním? Obecně lze říci, že epoptávka je si vysoká, ovšem i zde existuje tvrdý existenční a konkurenční boj a tak se obchodníci a firmy poskytující všemožné služby snaží vyjít maximálně vstříc všem zákazníkům, kteří se pomyslně dostanou na práh jejich dveří. Zkušenosti, které si zákazník odnese při jednání s tou či onou společností totiž velmi často předává dále formou doporučení a tak je velice důležité si umět zákazníky udržet, nalákat nové a hlavně, když jim nenabídneme přesně to, co si přejí, příště půjdou jinam.

Nevěšte hlavu, protože možnosti máte!

Jak již bylo řečeno, respektive napsáno výše, epoptávka je vysoká, to ovšem obchodníka neopravňuje k povýšenému jednání. Takový podnikatel, respektive jeho společnost, je předem odsouzen k záhubě, protože si lidé řeknou, jaké měli s tou či onou konkrétní společností zkušenosti. Když chcete nabídnout zákazníkům to nejlepší, když chcete neustále zkvalitňovat své služby, neměli byste zapomínat na takzvanou zpětnou vazbu, která vám relativně přesně napoví, kde jsou vaše eventuální slabiny, co byste měli vylepšit a naopak, kde jsou vaše silné stránky, která pozitiva vaše nabídka pro zákazníka či klienta představuje. Pokud nebudete mít dobré ohlasy, je pravděpodobné, že zákazníky budete ztrácet a to je velmi nebezpečné.

Naštěstí dnes existují i specializované firmy, které pomohou s prezentací vlastního podnikání, které umějí vyzdvihnout vaše klady a potlačit případné nedostatky. Ovšem první krok musí vždy vycházet od vás samotných. Je snadné si říci, že chcete vydělávat více, a že zákazníků budete mít dostatek, pokud ale svému podnikatelskému štěstí nevykročíte naproti, úspěch se nedostaví. Zákaznická zpětná vazba nic nestojí a tak je to vhodný nástroj pro každého, kdo chce podrobit svou podnikatelskou ideu té správné kritice. Popřemýšlejte i nad možností využít specializovaných internetových stránek, které také pomohou. Vhodná kombinace obojího vám jistě pomůže!

Tags: